Zwroty i reklamacje

DZIAŁ V – REKLAMACJE

  1. UŻYTKOWNIK MA MOŻLIWOŚĆ ZGŁOSZENIA WSZELKICH ZAKŁÓCEŃ W FUNKCJONOWANIU SERWISU.

    2. ADMINISTRATOR ROZPATRZY ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNE W TERMINIE 14 DNI OD CHWILI ZGŁOSZENIA REKLAMACJI.

    3. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO:
    KLIENT MOŻE ZASIĘGNĄĆ INFORMACJI, ZGŁASZAĆ UWAGI I REKLAMACJE ZWIĄZANE Z ŚWIADCZONYMI USŁUGAMI:

TELEFONICZNIE POD NUMEREM: (+48) 32 307 19 19

ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ POD ADRESEM E-MAIL:  BIURO@BEAUTYTECH.PL

REKLAMACJA POWINNA ZAWIERAĆ: IMIĘ, NAZWISKO, DOKŁADNY ADRES SKŁADAJĄCEGO REKLAMACJĘ, NUMER DOKUMENTU ZAKUPU ORAZ DATĘ WYSTAWIENIA TEGO DOKUMENTU JAK RÓWNIEŻ DOKŁADNY OPIS I POWÓD REKLAMACJI. W PRZYPADKU USZKODZONEGO PRODUKTU ABY REKLAMACJA MOGŁA ZOSTAĆ ROZPATRZONA NALEŻY TEN PRODUKT ODESŁAĆ W ZASTANEJ FORMIE NA ADRES KORESPONDENCYJNY USŁUGODAWCY. BEZ OTRZYMANEGO PRODUKTU REKLAMOWANEGO USŁUGODAWCA MA PRAWO ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA I ROZPATRZENIA REKLAMACJI.

REKLAMACJA POWINNA ZOSTAĆ SPISANA ZGODNIE Z FORMULARZEM REKLAMACYJNYM

Wypożyczalnia sprzętu
Facebook